1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 1. Comparative Concepts of Criminal Law

  Verschijnt 4 januari 2016

  Comparative Concepts of Criminal Law is unique in the sense that it introduces the reader to the fundamental concepts and rules of substantive criminal law in a comparative way and not just to the criminal law system of one specific jurisdiction.
  Paperback
  € 85,-

 2. Drawing on the case law of the Court, this volume analyses crucial developments over the years on both procedural and substantive issues before the Inter-American Court.
  Hardback
  € 150,-

 3. This book aims to systematically address the challenges caused by humanitarian crises and the provision of humanitarian assistance.
  Paperback
  € 95,-

 4. Het organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. De auteurs gaan na wie bevoegd is om op Europees, federaal en gemeenschapsniveau regelgeving inzake de gezondheidszorg uit te werken.
  Paperback
  € 135,-

 5. This forty-fifth volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the SCSL in the years 2006-2007.
  Paperback
  € 195,-

 6. This forty-third volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia between 2007 and 2010
  Paperback
  € 185,-
 7. Sociale media anno 2015

  Verschijnt 30 september 2015

  In dit boek analyseren de auteurs, academici en advocaten de impact en het gebruik van de sociale media in een aantal rechtsdomeinen, zoals mensenrechten, gegevensbeschermingsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht, consumentenrecht, intellectuele rechten, erfrecht, internationaal privaatrecht en bewijs- en strafprocesrecht.
  Paperback
  € 80,-

 8. This book describes and analyses the different legal approaches and policy discussion regarding cohabitation in the Nordic countries.
  Paperback
  € 67,-

 9. De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, die hoofdzakelijk verband houden met het privéleven van de verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk.
  Paperback
  € 99,-

 10. Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Deel 1 bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht.
  Paperback
  € 50,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6