1. De toegenomen betrokkenheid van private actoren bij het overheidsbeleid roept vragen op naar de grenzen van het bestuursrecht en de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht. Beide rechtstakken raken steeds vaker met elkaar verstrengeld. Centraal in dit boekje staat dus de oude breuklijn tussen publiek en privaatrecht, de zogenaamde summa divisio van ons recht.
    Paperback
    € 20,-