1. 1
 2. 2

 1. Labour law is widely considered to be in crisis. The objective of this book is threefold. First of all, it draws attention to a number of phenomena and processes both within and outside the law that affect the protective mechanisms and essential functions of labour law. Secondly, the authors want to point out their main causes and principal consequences. Finally, the book reflects the remedies proposed by the authors to preserve the essential...
  Paperback
  € 45,-

 2. The European economic unification has come about without any adjusting or accompanying economic and social policies. Its effects on social and human relations go far beyond the economic and commercial domains. This book discusses the changes that are apparent at three levels: the primary economic level, the social level and the general or societal level.
  Paperback
  € 50,-

 3. This book gives an overall picture of Belgian employment law Unlike the majority of the other European countries, Belgium distinguishes between blue-collar and white-collar workers. Furthermore it is easier to fire an employee in Belgium than in most EU-Member States. An employer does not need any form of external approval.
  Paperback
  € 65,-

 4. Directive (EEC) No 94/45 is the first concrete step towards community-scale participation for workers. After a critical analysis of the directive and its implementation in Belgian, German, French and Dutch law by eminent international experts, four recent test cases are examined.
  Paperback
  € 73,50

 5. In this work the author tries to uncover the parameters the labour legislators used in the development of labour protection. He formulates a number of theses that allow him to establish a theory of labour law. The themes dealt with in this work fit in an overall vision on labour in its relation with capital as dealt with in law.
  Paperback
  € 40,-

 6. In dit werk poogt de auteur de krachtlijnen bloot te leggen die de arbeidswetgever hebben geleid bij de uitwerking van de arbeidsbescherming.
  Paperback
  € 65,-
 7. Recht als tegenmacht

  Verschijnt 5 oktober 2015

  Dit opstel strekt ertoe uit te nodigen tot een reflectie over de grondslag, de randvoorwaarden en de perken van en aan de bevrijdende of emancipatoire functie van het recht. Een verruimd inzicht in de materie is het streefdoel.
  Paperback
  € 35,-

 8. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  € 100,-

 9. This book gives an overall picture of the industrial relations in Belgium.
  Paperback
  € 38,50

 10. Deze uitgave geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen op het vlak van het beëindigingsrecht van de arbeidsovereenkomst. Een lijvig werk met een hoge gebruikswaarde!
  Paperback
  € 149,-
 
 1. 1
 2. 2