1. De tiende editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het handels- en economisch recht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.
  Paperback
  € 95,-

 2. Het AEDBF onderwerpt in deze uitgave de gereglementeerde kredieten, zijnde het consumentenkrediet en het hypothecair krediet, aan een grondige analyse te onderwerpen.
  Paperback
  € 75,-

 3. De bescherming van de zogenaamde “financiële consument” is vandaag een prioriteit. Dit tweetalige boek besteedt aandacht aan het amalgaam aan regelen die de zwakkere partij bij financiële transacties beogen te beschermen.
  Paperback
  € 82,-

 4. Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariëren.
  Paperback
  € 64,-

  Verschenen


 5. In dit boek behandelt de auteur diverse problemen die bestaan in het elektronisch betalingsverkeer. De analyse van de rechten en de plichten van de partijen geschiedt vanuit drie invalshoeken: het gemeen recht, de bankvoorwaarden en de wettelijke bepalingen die strekken tot de bescherming van de houder van een betaalinstrument.
  Hardback
  € 155,-