Handboek vennootschapsbelasting 2016-2017

Dit handboek benadert op een gestructureerde wijze de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, wat zijn de belastbare winsten, wat zijn de aftrekbare kosten, wat met DBI-aftrek, aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen en investeringsaftrek …?
Auteur(s):
Inge Van De Woesteyne
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2016 | xxiv + 484 blz.

Paperback
€ 79,-


ISBN 9789400007239


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit handboek benadert op een gestructureerde wijze de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, wat zijn de belastbare winsten, wat zijn de aftrekbare kosten, wat met DBI-aftrek, aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen en investeringsaftrek …? Omwille van de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast wordt gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte.

Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap, komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste bouwstenen aan bod komen.

De unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die regelmatig in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de vennootschapsbelasting.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. Grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 13)

Hoofdstuk 3. Eerste bewerking: vaststellen van het fiscaal resultaat (p. 31)

Hoofdstuk 4. Tweede bewerking: omdeling volgens oorsprong (p. 225)

Hoofdstuk 5. Derde bewerking: aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winsten en niet-belastbare bestanddelen (p. 229)

Hoofdstuk 6. Vierde bewerking: DBI-aftrek en vrijgestelde roerende inkomsten (p. 237)

Hoofdstuk 7. Vijfde bewerking: aftrek voor octooi inkomsten (p. 261)

Hoofdstuk 8. Zesde bewerking: aftrek voor risicokapitaal (p. 265)

Hoofdstuk 9. Zevende bewerking: aftrek van vorige verliezen (p. 279)

Hoofdstuk 10. Achtste bewerking: investeringsaftrek (p. 293)

Hoofdstuk 11. Negende bewerking: aftrek van de overgedragen aftrek voor risico-kapitaal (p. 307)

Hoofdstuk 12. Gewoon stelsel van aanslag (p. 311)

Hoofdstuk 13. Afzonderlijke aanslagen (p. 321)

Hoofdstuk 14. Voorafbetalingen (p. 347)

Hoofdstuk 15. Verrekeningen (p. 355)

Hoofdstuk 16. Vereffening (p. 371)

Hoofdstuk 17. Gedeeltelijke verdeling en verkrijging van eigen aandelen (p. 395)

Hoofdstuk 18. Fusie, splitsing en partiële splitsing (p. 401)

Hoofdstuk 19. Inbreng van een tak van werkzaamheid of algemeenheid van goederen (p. 477)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks