Consolidatie - eerste editie

Het boek Consolidatie behandelt de meeste aspecten van het consolidatieproces: in het eerste deel wordt dit besproken vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (BE GAAP), terwijl dit in het tweede deel wordt behandeld overeenkomstig de internationale boekhoudnormen ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS).
Auteur(s):
Carine Coppens, Mario Dekeyser
boek | uitverkocht | 1e editie
maart 2016 | xii + 320 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789400007024

Uitverkocht


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Het boek Consolidatie behandelt de meeste aspecten van het consolidatieproces: in het eerste deel wordt dit besproken vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (BE GAAP), terwijl dit in het tweede deel wordt behandeld overeenkomstig de internationale boekhoudnormen ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS). In eenvoudige taal worden eerst de consolidatiebegrippen, de consolidatieregelgeving en de consolidatietechniek beschreven en dit zowel conform BE GAAP als IFRS. Waar nuttig worden deze theoretische begrippen samengevat in handige overzichten. Vervolgens worden aan de hand van eenvoudige voorbeelden de verschillende stappen in het consolidatieproces geïllustreerd.

De voorbeelden zijn zo gekozen dat zij de meest voorkomende problemen in de praktijk omvatten. Op het einde van elk deel wordt een vergelijking gemaakt tussen BE GAAP en IFRS. Dit werk bevat bovendien gedetailleerde bronverwijzingen naar zowel het Belgische boekhoudrecht als naar de internationale boekhoudnormen.
Het boek richt zich in eerste instantie tot de student die zich de consolidatiebeginselen eigen wil maken. Het is didactisch zo opgebouwd dat het ook uitstekend geschikt is voor zelfstudie. Daarenboven hoort bij het boek een digitaal platform dat toelaat de kennis van de theoretische begrippen en oefeningen te testen. Voor docenten is er een powerpointpresentatie beschikbaar. Ook de beroepsbeoefenaars die geconsolideerde financiële staten opmaken, controleren of interpreteren, zullen in Consolidatie de nodige informatie vinden. Niet alleen een samenvatting van de consolidatietheorie, maar ook een overzicht van de meest voorkomende consolidatieboekingen in de praktijk komen aan bod. Daarenboven werd bijzondere aandacht besteed aan de meest voorkomende wijzigingen in de consolidatiekring, die aan de hand van duidelijke voorbeelden worden geïllustreerd.

Dit boek is een verouderde editie. U vindt de tweede editie via volgende link: http://intersentia.be/nl/consolidatie-2de-ed.html

Carine Coppens is vakgroepvoorzitter Financieel Management aan HoGent en zij doceert Accountancy en fiscale opleidingsonderdelen in de professionele bacheloropleiding Bedrijfsmanagement. Mario Dekeyser is bedrijfsrevisor en audit partner bij Deloitte Bedrijfsrevisoren. Hij heeft ruime praktijkervaring met het onderwerp in middelgrote, beursgenoteerde en internationale groepen. Tevens doceert hij het vak Consolidatie aan de KU Leuven en aan de Vives Brugge Business School. Beide auteurs hebben hun kennis en ervaring op het vlak van opleiding en consolidatiepraktijk gecombineerd bij de samenstelling van dit boek.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL 1. BELGIAN GAAP

1. WETTELIJK KADER (p. 1)

2. CONSOLIDATIETECHNIEKEN (p. 41)

3. DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 139)

4. WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING (p. 153)

DEEL 2. IFRS

1. WETTELIJK KADER (p. 183)

2. CONSOLIDATIETECHNIEKEN (p. 219)

3. DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 285)

4. WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING (p. 307)

Bibliografie (p. 317)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Liesbet Van de Velde (l.vandevelde@intersentia.be).


Oefeningen
806.76 kB
Oplossingen BEGAAP
1.69 MB
Oplossingen IFRS
1.24 MB
PPT februari 2017
20.93 MB
Elektronische oefeningen

Ook interessant voor u: