1. Het nieuwe erfrecht

  Verschijnt 24 september 2017

  Op 20 juli 2017 keurde het parlement de hervorming van het erfrecht definitief goed. Deze voorgenomen hervorming is onderdeel van een grondige vernieuwing van ons Burgerlijk Wetboek, dat dateert van 1804 en dat ook voor het erfrecht niet meer aangepast is aan de actuele noden van onze samenleving. De hervorming maakt het erfrecht moderner en aangepast aan de gezinssituatie van vandaag. Het spreekt voor zich dat deze fundamentele hervorming...
  Seminar
  € 325,- (incl. BTW)
 2. Verkoop van vastgoed (TBO)

  Verschijnt 24 september 2017

  Consensualisme, totstandkoming en bewijs Het beginsel dat een koopovereenkomst een consensuele overeenkomst is, staat onder druk. Wanneer en hoe komt de overeenkomst tot stand? Kan dat per e-mail, sms …? Hoe wordt het bestaan van de overeenkomst bewezen? Hoe verlopen verkopen online ? Welke invloed heeft nieuwe wetgeving op het beginsel van consensualisme? Sprekers Christoph Castelein, notaris en erkend bemiddelaar Jennifer Callebau...
  Seminar
  € 216,77 (incl. BTW)
 3. Misbruik binnen de onderneming

  Verschijnt 24 september 2017

  Misbruik binnen ondernemingen is een ernstig maatschappelijk probleem met een grote impact. Deze studiedag benadert het ruime begrip ‘misbruik’ vanuit verschillende rechtstakken.

  Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief gaat Robby Houben in op misbruik binnen de onderneming door aandeelhouders en/of bestuurders. Frequente toepassingsgevallen worden geanalyseerd, waaronder misbruik van stemrecht, van het vra...

  Seminar
  € 228,87 (incl. BTW)