1. 1
 2. 2

 1. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 2. De Handelshuurwet is al meer dan 65 jaar oud, de praktijk is springlevend, maar met veel aandachtspunten en risico’s. De belangen van de verhuurder en de huurder zijn meestal groot en de dwingende Handelshuurwet kent op meerdere punten een strikt formalisme en specifieke regels die een bijzondere kennis en waakzaamheid vereisen. Er is niet enkel het recente Vlaamse pop up-decreet (een bijzonder regime voor handelshuur van korte duur), de rechtspraak tot het Hof van Cassatie blijft overvloedig en van groot belang voor onder meer, bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en vastgoedmakelaars.
  Seminar
  € 230,88 (incl. BTW)

 3. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.
  € 719,95  (incl. BTW)

 4. Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 5. Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.
  € 762,30  (incl. BTW)
 6. Capita Selecta Energierecht 2017

  Verschijnt 6 juni 2018

  Tijdens deze studiedag lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis). Voorstelling Jaarboek Energierecht 2017
  Seminar
  € 465,10 (incl. BTW)

 7. Met de invoering van Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht worden de Faillissementswet en de WCO samengevoegd tot één geheel, met enkele grondige wijzigingen tot gevolg.
  Seminar
  € 212,53 (incl. BTW)

 8. Na de modernisering van het erfrecht krijgt ook het huwelijksvermogensrecht een grondige update, met de focus op meer keuzevrijheid en meer mogelijkheid tot solidariteit. De bedoeling is dat de nieuwe regeling ingaat op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.
  Seminar
  € 240,79 (incl. BTW)

 9. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 10. Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2