1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
  Paperback
  € 59,-

 2. This book addresses the current legitimacy crisis in the contemporary tax landscape by investigating the different aspects that contributed to the loss of trust in the realm of taxation.
  Hardback
  € 175,-

 3. Aanvankelijk bedoeld als quality control, evolueert mystery shopping steeds meer naar een instrument voor vaststellingen die aan de basis liggen van de beteugeling van inbreuken. Dat roept een aantal vragen op. Wat met de privacy? Waar ligt de grens tussen mystery shopping en uitlokking? Wat zijn de bewijsrechtelijke gevolgen? De auteurs behandelen het onderwerp niet alleen vanuit het economisch recht, maar ook vanuit het strafrecht, het admin...
  Paperback
  € 45,-

 4. This forty-ninth volume of the Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals contains decisions taken by the STL from 2009-2013.
  Paperback
  € 185,-

 5. Dit boek is een leidraad bij het Belgische personen- en familierecht anno 2017. Voor elk onderwerp bevat het een uiteenzetting van de algemene beginselen, gevolgd door een stelselmatige samenvatting van de rechtstechniek.
  Paperback
  € 135,-

 6. Using insights gained from the development of positive obligations by the European Court of Human Rights, this volume analyses the possibility of incorporating positive obligations into EU law.
  Paperback
  € 79,-

 7. Preventing Medical Malpractice and Compensating Victimised Patients in China is the first book in English on the legal remedies for preventing medical errors and compensating victims of medical malpractice in China from an economic and legal perspective.
  Paperback
  € 150,-

 8. Human Rights and Drug Control analyses a human rights interpretation of the international drug-control framework with an emphasis on advancing the access to controlled essential medicines in resource-constrained countries.
  Paperback
  € 79,-

 9. This book offers an analysis of the existing normative framework regulating the right to reparation for child victims of armed conflict. The study questions whether the current framework is sufficiently developed to provide child victims with adequate, effective and prompt reparations.
  Hardback
  € 65,-

 10. Huur bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
  Hardback
  € 180,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6