1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. This volume explores the first international instrument on the needs of women in prison, the 2010 UN Bangkok Rules.
  Hardback
  € 125,-

 2. Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? De auteur gaat in dit boek in op deze vraag en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een inlichtingendienst gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs.
  Hardback
  € 145,-

 3. Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan.
  Hardback
  € 165,-

 4. This book focuses on the radical communist revolution in Cambodia and the culture of impunity and silence imposed on the society under successive national governments. Dialogue on the suppressed past began in 2006 as key figures of the regime were brought before the in situ internationalised criminal court, the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.
  Hardback
  € 70,-

 5. Energy Transitions: Regulatory and Policy Trends highlights the recent developments in EU energy law and underlying policy aspects that shape the regulatory approach to energy.
  Paperback
  € 95,-

 6. The dynamics of enforcing international criminal justice through the International Criminal Court (ICC) has become a challenging exercise in Africa. At times the uneasy relationship between the ICC, the African Union and a few influential African states has given rise to concerns about the future of international criminal justice in general, and in Africa in particular
  Paperback
  € 70,-

 7. Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
  Paperback
  € 59,-

 8. This book addresses the current legitimacy crisis in the contemporary tax landscape by investigating the different aspects that contributed to the loss of trust in the realm of taxation.
  Hardback
  € 175,-

 9. This forty-ninth volume of the Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals contains decisions taken by the STL from 2009-2013.
  Paperback
  € 185,-

 10. Aanvankelijk bedoeld als quality control, evolueert mystery shopping steeds meer naar een instrument voor vaststellingen die aan de basis liggen van de beteugeling van inbreuken. Dat roept een aantal vragen op. Wat met de privacy? Waar ligt de grens tussen mystery shopping en uitlokking? Wat zijn de bewijsrechtelijke gevolgen? De auteurs behandelen het onderwerp niet alleen vanuit het economisch recht, maar ook vanuit het strafrecht, het admin...
  Paperback
  € 45,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6