1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Tendensen vermogensrecht 2018

  Verschijnt 12 juni 2018

  Op deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.

  Seminar
  € 201,84 (incl. BTW)


 2. Tijdens deze 7de editie van de Jaarconferentie TBM/RCB (Competitio) lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.

  Pendant cette 7ème Conférence annuelle de TBM/RCB (Competitio), les orateurs discuteront des principaux développements en droit belge de la concurrence en 2017.

  Sprekers / Orateurs<...

  Seminar
  € 223,85 (incl. BTW)

 3. Jaarlijks organiseert de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO) een studienamiddag over een specifiek thema. Dit jaar komt de regelgeving over de overheidsopdrachten aan bod.

  Deze studienamiddag, die in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw wordt georganiseerd, brengt u op de hoogte over de speerpunten van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering.
  De sprekers staan stil bij zo...

  Seminar
  € 216,77 (incl. BTW)

 4. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.

  Na afloop van de vier sessies heeft u een grondige ...

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)


 5. Tijdens deze studiedag worden de wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2018 praktisch toegelicht. Omdat de regering n.a.v. het zomerakkoord de vennootschapsbelasting heeft hervormd, worden tevens de belangrijkste wijzigingen, zoals die van toepassing worden vanaf aanslagjaar 2019, toegelicht. Met deze fiscale update bent u bijgevolg terug volledig mee, kunt u uw cliënteel accuraat adviseren en ontvangt u bovendien...

  Seminar
  € 361,79 (incl. BTW)

 6. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.
  Na afloop van de vier sessies heeft u een grondige kennis...

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 7. Deze studienamiddag maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

  Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 8. De Handelshuurwet is al meer dan 65 jaar oud, de praktijk is springlevend, maar met veel aandachtspunten en risico’s. De belangen van de verhuurder en de huurder zijn meestal groot en de dwingende Handelshuurwet kent op meerdere punten een strikt formalisme en specifieke regels die een bijzondere kennis en waakzaamheid vereisen. Er is niet enkel het recente Vlaamse pop up-decreet (een bijzonder regime voor handelshuur van korte duur), de re...

  Seminar
  € 230,88 (incl. BTW)

 9. Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

  Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

  Inhoud

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 10. Met de invoering van Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht worden de Faillissementswet en de WCO samengevoegd tot één geheel, met enkele grondige wijzigingen tot gevolg.

  Tijdens deze studienamiddag ligt de focus op de gewijzigde regels voor ondernemingen in moeilijkheden (WCO). De volgende vragen worden tijdens dit seminarie onder meer beantwoord:

  Wat is de draagwijdte van de nieuwe definitie van “onderneming” en...

  Seminar
  € 212,53 (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5