1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. First Belastingaangiften

  Verschijnt 24 september 2017

  Met First Belastingaangiften stelt u efficiënt, eenvoudig en feilloos uw aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners voor vennootschappen op.

 2. TBO is hét basistijdschrift voor iedereen die professioneel met het 'bouwgebeuren' in aanraking komt. Dit "bouwgebeuren" wordt multidisciplinair benaderd: de focus richt zich zowel op het gebouw als op de grond, op de interactie tussen beide en op de activiteit van het bouwen.
  € 247,55 / jaar
 3. Tijdschrift Vervoer & Recht

  Verschijnt 24 september 2017

  Het Tijdschrift Vervoer & Recht brengt de juridische ontwikkeling op het gebied van vervoersrecht voor u in kaart. Zowel het privaatrecht als publiekrecht komen in het tijdschrift aan de orde en worden op een praktijkgerichte wijze benaderd.
  Printed
  € 247,50 / jaar
 4. International Journal of Procedural Law

  Verschijnt 24 september 2017

  The International Journal of Procedural Law provides an international research platform for scholars and practitioners in the field of procedural law, especially in civil matters.
  Printed
  € 238,50 / jaar
 5. First Manager

  Verschijnt 24 september 2017

  Eenvoudig van uw boekhouding tot de jaarrekeningen, belastingaangiften en financiële rapporten op maat!
 6. Misbruik binnen de onderneming

  Verschijnt 24 september 2017

  Misbruik binnen ondernemingen is een ernstig maatschappelijk probleem met een grote impact. Deze studiedag benadert het ruime begrip ‘misbruik’ vanuit verschillende rechtstakken.

  Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief gaat Robby Houben in op misbruik binnen de onderneming door aandeelhouders en/of bestuurders. Frequente toepassingsgevallen worden geanalyseerd, waaronder misbruik van stemrecht, van het vra...

  Seminar
  € 228,87 (incl. BTW)
 7. Rechtskundig Weekblad

  Verschijnt 24 september 2017

  Het Rechtskundig Weekblad geeft u een bondig overzicht van de belangrijkste rechtspraak. Een ervaren redactieteam en talrijke vaste medewerkers staan in voor een uitgelezen selectie van rechtspraak. Daarnaast worden met behulp van korte en bondige hoofdartikelen aangelegenheden behandeld die van belang zijn voor de rechtspraktijk.
  € 254,68 / jaar

 8. Het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als 'interdisciplinaire' beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators.
  € 202,83 / jaar
 9. Het nieuwe erfrecht

  Verschijnt 24 september 2017

  Op 20 juli 2017 keurde het parlement de hervorming van het erfrecht definitief goed. Deze voorgenomen hervorming is onderdeel van een grondige vernieuwing van ons Burgerlijk Wetboek, dat dateert van 1804 en dat ook voor het erfrecht niet meer aangepast is aan de actuele noden van onze samenleving. De hervorming maakt het erfrecht moderner en aangepast aan de gezinssituatie van vandaag. Het spreekt voor zich dat deze fundamentele hervorming...
  Seminar
  € 325,- (incl. BTW)

 10. Human Rights & International Legal Discourse is a peer-reviewed law journal that encourages the critical study of the increasing influence of human rights law on international legal discourse.
  € 244,50 / jaar
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5