1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Capita Selecta Energierecht 2017

  Verschijnt 23 februari 2018

  Voorstelling Jaarboek Energierecht 2017

  Tijdens deze studiedag lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).


  Voorzitters

  Prof. dr. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, Secretaris-generaal LERU en Chairman Sustainability College Bruges
  <...

  Seminar
  € 465,10 (incl. BTW)
 2. Letsel & Schade

  Verschijnt 23 februari 2018

  Letsel & Schade informeert advocaten, artsen, claimbehandelaars, schade-experts, neuropsychologen, arbeidsdeskundigen en andere disciplines over ontwikkelingen in het recht dat relevant is voor slachtoffers van personenschade. Artikelen, rechterlijke uitspraken en soms ook medische rapporten vormen de inhoud van het tijdschrift.
  € 209,70 / jaar
 3. First Belastingaangiften

  Verschijnt 23 februari 2018

  Met First Belastingaangiften stelt u efficiënt, eenvoudig en feilloos uw aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners voor vennootschappen op.

 4. Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge Competitio is hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging en mededigingsrecht in België. Het levert al meer dan 10 jaar een bijzondere bijdrage aan deze belangrijke rechtstak door middel van hoogstaande artikels, rechtspraak, commentaren op de rechtspraak, kronieken, .. en dat zowel vanuit juridische, economische als beleidsoogpunten. Een...
  Print and online
  € 210,45 / jaar
 5. Actualia kapitaalmarktrecht

  Verschijnt 23 februari 2018

  Studienamiddag in samenwerking met het Instituut Financieel Recht (UGent)

  De ontwikkelingen in het financieel recht zijn amper bij te houden. Het eerste decennium na de financiële crisis laat zich kenmerken door een ware inflatie aan financiële wetgeving.

  Tijdens deze studienamiddag komen volgende actuele onderwerpen aan bod:

  - De Verordening Marktmisbruik: toepassingsvragen
  - De nieuwe Prospect...

  Seminar
  € 242,- (incl. BTW)
 6. Het nieuwe erfrecht - EXTRA SESSIE

  Verschijnt 23 februari 2018

  Wegens groot succes worden er twee extra sessies georganiseerd:

  Leuven (2 februari 2018)
  Antwerpen (23 februari 2018)

  Op 20 juli 2017 keurde het parlement de hervorming van het erfrecht definitief goed. Deze voorgenomen hervorming is onderdeel van een grondige vernieuwing van ons Burgerlijk Wetboek, dat dateert van 1804 en dat ook voor het erfrecht niet meer aangepast is aan de actuele noden ...

  Seminar
  € 325,- (incl. BTW)

 7. Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

  Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

  Inhoud
  Tijdens deze tweede sessie wordt de totaal vernieuwde rechtsvorm van de b...

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)
 8. Handelshuur: actuele stand van zaken

  Verschijnt 23 februari 2018

  De Handelshuurwet is al meer dan 65 jaar oud, de praktijk is springlevend, maar met veel aandachtspunten en risico’s. De belangen van de verhuurder en de huurder zijn meestal groot en de dwingende Handelshuurwet kent op meerdere punten een strikt formalisme en specifieke regels die een bijzondere kennis en waakzaamheid vereisen. Er is niet enkel het recente Vlaamse popupdecreet (een bijzonder regime voor handelshuur van korte duur), de rech...

  Seminar
  € 230,88 (incl. BTW)

 9. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.

  Na afloop van de vier sessies heeft u een grondige ...

  € 719,95  (incl. BTW)

 10. TBO is hét basistijdschrift voor iedereen die professioneel met het 'bouwgebeuren' in aanraking komt. Dit "bouwgebeuren" wordt multidisciplinair benaderd: de focus richt zich zowel op het gebouw als op de grond, op de interactie tussen beide en op de activiteit van het bouwen.
  € 247,55 / jaar
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5