1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Capita Selecta Energierecht 2017

  Verschijnt 24 maart 2018

  Voorstelling Jaarboek Energierecht 2017

  Tijdens deze studiedag lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).


  Voorzitters

  Prof. dr. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, Secretaris-generaal LERU en Chairman Sustainability College Bruges
  <...

  Seminar
  € 465,10 (incl. BTW)

 2. Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

  Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

  Inhoud
  Tijdens de derde sessie worden de belangrijkste nieuwigheden van de NV besproken ...

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)
 3. Letsel & Schade

  Verschijnt 24 maart 2018

  Letsel & Schade informeert advocaten, artsen, claimbehandelaars, schade-experts, neuropsychologen, arbeidsdeskundigen en andere disciplines over ontwikkelingen in het recht dat relevant is voor slachtoffers van personenschade. Artikelen, rechterlijke uitspraken en soms ook medische rapporten vormen de inhoud van het tijdschrift.
  € 209,70 / jaar

 4. TMD - Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als 'interdisciplinaire' beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators.
  € 219,35 / jaar
 5. Tendensen vermogensrecht 2018

  Verschijnt 24 maart 2018

  Op deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.

  Seminar
  € 201,84 (incl. BTW)

 6. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.

  Na afloop van de vier sessies heeft u een grondige ...

  € 719,95  (incl. BTW)

 7. Deze studienamiddag maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

  Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

  Inhoud
  De volgende vragen worden beantwoord tijdens deze eerste sessie:

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 8. TBO is hét basistijdschrift voor iedereen die professioneel met het 'bouwgebeuren' in aanraking komt. Dit "bouwgebeuren" wordt multidisciplinair benaderd: de focus richt zich zowel op het gebouw als op de grond, op de interactie tussen beide en op de activiteit van het bouwen.
  € 247,55 / jaar
 9. First Jaarrekeningen

  Verschijnt 24 maart 2018

  First Jaarrekeningen is dé oplossing om snel, efficiënt en feilloos jaarrekeningen op te stellen en in te dienen in XBRL- of pdf-formaat

 10. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.
  Na afloop van de vier sessies heeft u een grondige kennis...

  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5