1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.

  Na afloop van de vier sessies heeft u een grondige ...

  Seminar
  £ 201,40 (incl. BTW)


 2. Tijdens deze studiedag worden de wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2018 praktisch toegelicht. Omdat de regering n.a.v. het zomerakkoord de vennootschapsbelasting heeft hervormd, worden tevens de belangrijkste wijzigingen, zoals die van toepassing worden vanaf aanslagjaar 2019, toegelicht. Met deze fiscale update bent u bijgevolg terug volledig mee, kunt u uw cliënteel accuraat adviseren en ontvangt u bovendien...

  Seminar
  £ 343,90 (incl. BTW)
 3. First Jaarrekeningen

  Verschijnt 18 februari 2018

  First Jaarrekeningen is dé oplossing om snel, efficiënt en feilloos jaarrekeningen op te stellen en in te dienen in XBRL- of pdf-formaat
 4. Letsel & Schade

  Verschijnt 18 februari 2018

  Letsel & Schade informeert advocaten, artsen, claimbehandelaars, schade-experts, neuropsychologen, arbeidsdeskundigen en andere disciplines over ontwikkelingen in het recht dat relevant is voor slachtoffers van personenschade. Artikelen, rechterlijke uitspraken en soms ook medische rapporten vormen de inhoud van het tijdschrift.
  £ 199,50 / jaar

 5. Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge Competitio is hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging en mededigingsrecht in België. Het levert al meer dan 10 jaar een bijzondere bijdrage aan deze belangrijke rechtstak door middel van hoogstaande artikels, rechtspraak, commentaren op de rechtspraak, kronieken, .. en dat zowel vanuit juridische, economische als beleidsoogpunten. Een...
  Print and online
  £ 199,50 / jaar
 6. Retail beleggersbescherming

  Verschijnt 18 februari 2018

  Studienamiddag in samenwerking met het Instituut Financieel Recht (UGent)

  De ontwikkelingen in het financieel recht zijn amper bij te houden. Het eerste decennium na de financiële crisis laat zich kenmerken door een ware inflatie aan financiële wetgeving.

  Tijdens deze studienamiddag komen volgende actuele onderwerpen aan bod:

  - Product governance bij beleggingsproducten
  - Productinterventie bij ...

  Seminar
  £ 229,90 (incl. BTW)
 7. Cyclus actuele topics financieel recht

  Verschijnt 18 februari 2018

  6 studienamiddagen in samenwerking met het Instituut Financieel Recht (UGent)

  De ontwikkelingen in het financieel recht zijn amper bij te houden. Het eerste decennium na de financiële crisis laat zich kenmerken door een ware inflatie aan financiële wetgeving. Aan deze tendens lijkt bovendien voorlopig geen einde te komen. Tijdens deze nieuwe reeks van zes IFR-dagen worden de voornaamste actuele thema’s in het...

  Seminar
  £ 1.207,45 (incl. BTW)

 8. Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

  Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

  Inhoud
  Volgende vragen worden beantwoord tijdens deze eerste sessie:
  ...

  Seminar
  £ 201,40 (incl. BTW)
 9. Tendensen vermogensrecht 2018

  Verschijnt 18 februari 2018

  Op deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.

  Seminar
  £ 191,90 (incl. BTW)

 10. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.

  Na afloop van de vier sessies heeft u een grondige ...

  Seminar
  £ 201,40 (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5