1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Tendensen vermogensrecht 2018

  Verschijnt 12 juni 2018

  Op deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
  Seminar
  € 201,84 (incl. BTW)

 2. Tijdens deze 7de editie van de Jaarconferentie TBM/RCB (Competitio) lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.
  Seminar
  € 223,85 (incl. BTW)

 3. Jaarlijks organiseert de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO) een studienamiddag over een specifiek thema. Dit jaar komt de regelgeving over de overheidsopdrachten aan bod.
  Seminar
  € 216,77 (incl. BTW)

 4. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 5. Tijdens deze studiedag worden de wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2018 praktisch toegelicht. Omdat de regering n.a.v. het zomerakkoord de vennootschapsbelasting heeft hervormd, worden tevens de belangrijkste wijzigingen, zoals die van toepassing worden vanaf aanslagjaar 2019, toegelicht. Met deze fiscale update bent u bijgevolg terug volledig mee, kunt u uw cliënteel accuraat adviseren en ontvangt u bovendien nuttige tips voor uw beroepspraktijk.
  Seminar
  € 361,79 (incl. BTW)

 6. Deze studienamiddag maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 7. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe erfrecht organiseert Intersentia samen met TEMPRA (the Leuven Antwerp Trusts Estates Matrimonial Property Law Research Alliance) in het voorjaar van 2018 vier verdiepingssessies. Tijdens deze sessies wordt telkens dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving aan de hand van praktische casussen en Q&A-sessies.
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 8. De Handelshuurwet is al meer dan 65 jaar oud, de praktijk is springlevend, maar met veel aandachtspunten en risico’s. De belangen van de verhuurder en de huurder zijn meestal groot en de dwingende Handelshuurwet kent op meerdere punten een strikt formalisme en specifieke regels die een bijzondere kennis en waakzaamheid vereisen. Er is niet enkel het recente Vlaamse pop up-decreet (een bijzonder regime voor handelshuur van korte duur), de rechtspraak tot het Hof van Cassatie blijft overvloedig en van groot belang voor onder meer, bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en vastgoedmakelaars.
  Seminar
  € 230,88 (incl. BTW)

 9. Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen
  Seminar
  € 211,75 (incl. BTW)

 10. Met de invoering van Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht worden de Faillissementswet en de WCO samengevoegd tot één geheel, met enkele grondige wijzigingen tot gevolg.
  Seminar
  € 212,53 (incl. BTW)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5