Schets van het Belgische arbeidsrecht

In deze praktijkgerichte uitgave ligt de klemtoon vooral op de individuele arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht. Niettemin wordt ook de link gelegd met de rechtspraktijk, met de sociale beleidsopties, met de Belgische sociale zekerheid en met het Europese sociaal recht.
Auteur(s):
Daniël Cuypers
boek | uitverkocht | 1e editie
september 2011 | xxii + 209 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789400002104

Uitverkocht


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 26,-

Inhoud

Dit boek is een beknopt overzicht van het arbeidsrecht in België en is bedoeld als introductie tot het sociaal recht voor economiestudenten in de bacheloropleiding. Daarom is deze inleiding op de praktijk gericht.

De klemtoon ligt vooral op de individuele arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht. Niettemin wordt ook de link gelegd met de rechtspraktijk, met de sociale beleidsopties, met de Belgische sociale zekerheid (vooral inzake bijdragen) en met het Europese sociaal recht. Het boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar behandelt de voornaamste onderdelen van deze rechtstak. Om de band te leggen met de levendige discussies in de sociale praktijk, worden herhaaldelijk kritische standpunten van de auteur geformuleerd en worden talrijke bronnen uit de rechtspraktijk weergegeven.

Deze tweede editie bevat diverse actualiseringen tot en met de IPA-Wet van 2011 en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. INLEIDING

DEEL II. DE AANWERVING EN HET SLUITEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

DEEL III. TEWERKSTELLEN

DEEL IV. BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

DEEL V. HET COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

Enkele interessante websites en links (p. 209)