Recente ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht - 7de jaarconferentie Competitio / 7ème Conférence annuelle Competitio

26 april 2018
Brussel
€ 223,85 (incl. BTW)


Tijdens deze 7de editie van de Jaarconferentie Competitio lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.

Pendant cette 7ème Conférence annuelle de Competitio, les orateurs discuteront des principaux développements en droit belge de la concurrence en 2017.

Sprekers / Orateurs
Peter Wytinck, Partner Stibbe, Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Competitio
Marc Bosmans, Wnd. voorzitter van het Marktenhof/Président f.f. de la Cour des marchés
Johan Ysewyn, Partner Covington & Burling LLP
Ben Appel, Director Business & Legal Affairs Medialaan
Jan Bocken, Partner Eubelius
Griet Jans, Belgische Mededingingsautoriteit/Autorité belge de la Concurrence
Patrick Van Cayseele, KU Leuven
Dirk Vandermeersch, UGent, Senior Counsel Cleary Gottlieb
Filip Tuytschaever, Partner contrast

Voorzitterschap / Présidence
Damien Gérard, UCL, College of Europe

Programma


Voorzitterschap/Présidence: Damien Gérard

12.30u Onthaal & broodjeslunch / Accueil & repas sandwich

13.30u Introductie/Introduction
Peter Wytinck

13.45u Openingsrede (Keynote Speech)/Discours d’ouverture
Marc Bosmans

14.15u Kroniek van de ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht in 2017
Chronique des développements 2017 en droit de la concurrence belge
Johan Ysewyn

15.00u Q&A

15.15u Jaaronderwerp: De concentratiecontrole
Sujet de l'année: Le contrôle des concentrations
Ben Appel, Jan Bocken, Griet Jans en/et Patrick Van Cayseele

16.30u Q&A

16.45u Pauze/Pause

17.15u De hervorming van Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht
La réforme du livre IV du Code de droit économique
Dirk Vandermeersch

17.45u De verticale beperkingen in het Belgische mededingingsrecht in het
licht van de beslissing Algist Bruggeman
Les restrictions verticales en droit belge de la concurrence à la lumière
de la décision Algist Bruggeman
Filip Tuytschaever

18.15u Q&A

18.30u Conclusie & receptie / Conclusion & réception

Praktische informatie

LOCATIE / LOCATION

The Arc
Square Brussels
Mont des Arts/Kunstberg
1000 Brussels
Route


PRIJS / PRIX

185 euro excl. BTW/hors TVA

De prijs is incl. documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauze en afsluitende drink.

Le prix inclut le dossier de documentation, un repas sandwich, les pauses-café et une réception.

ERKENNINGEN / FORMATION PERMANENTE

OVB/ OBFG: 5 punten/ 5 points
IGO/IFJ: tussenkomst bevestigd/intervention confirmée

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

26 april 2018 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00