Meer over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Verschenen uitgaven in de reeks

 1. Vennootschapsbelasting toegepast 2018
  350 blz. | paperback

  Vennootschapsbelasting toegepast geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent.
  € 59,-
 2. Socialezekerheidsrecht toegepast 5de ed
  358 blz. | paperback

  Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan.
  € 45,-
 3. Marketing toegepast 3de ed.
  616 blz. | paperback

  Het handboek benadert het marketingvak vanuit een holistische visie: de marketing ten dienste van de onderneming. Er wordt een werkbaar stappenplan aangereikt, dat toelaat op een beproefde praktijkgerichte manier het inzicht in ‘marketing denken én doen’ meteen toe te passen.
  € 49,-
 4. Luchtvracht toegepast
  260 blz. | paperback

  Dit boek behandelt luchtvrachttransport vanuit een theoretisch en praktisch standpunt. De inhoud van het boek is opgebouwd rond drie cruciale thema’s: goederenkennis, luchtvrachtprocessen en tarificatie van de vracht.
  € 60,-
 5. Financieel beleid in de onderneming toegepast
  258 blz. | paperback

  Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod.
  € 55,-
 6. Financiële analyse van de jaarrekening toegepast
  354 blz. | paperback

  Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming.
  € 50,-
 7. Commerciële budgettering toegepast, 2de ed.
  250 blz. | paperback

  Commercieel budgetteren toegepast biedt een uitgebreide en praktische leidraad om professioneel een commercieel budget op te maken. Met een concreet stappenplan en tal van oefeningen!
  € 49,-
 8. De brandverzekering toegepast, 3de ed
  144 blz. | paperback

  Dit boek bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden, schade-aangifte enz.), van de verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis met inbegrip van schadebeheer, gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen.
  € 22,50
 9. Internationaal belastingrecht toegepast
  306 blz. | paperback

  Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht.
  € 27,-
 10. Arbeidsrecht toegepast

  Verschijnt 13 september 2016<
  Arbeidsrecht toegepast
  464 blz. | paperback

  Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor. De arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de arbeidswet, de feestdagenwet, de loonbeschermingswet, de uitzendarbeidswet en de arbeidsreglementenwet worden belicht.
  € 45,-
 11. Vennootschapsrecht toegepast, 4de ed.
  258 blz. | paperback

  De student doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. De meeste aandacht gaat naar de nv en de bvba, maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals vof, Comm.V, cvoa, cvba en Comm.VA worden summier voorgesteld.
  € 29,-
 12. Douane en accijnzen toegepast (2de editie)
  320 blz. | paperback

  Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt.
  € 65,-
 13. Financieel management toegepast, 2de ed.
  444 blz. | paperback

  Dit handboek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en praktische oefeningen.
  € 59,-
 14. Spoorvervoer toegepast
  310 blz. | paperback

  Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit een theoretisch en een praktisch standpunt. Talrijke gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor studenten en logistiek medewerkers in opleiding.
  € 60,-
 15. Gezondheidsrecht toegepast
  256 blz. | paperback

  Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen.
  € 30,-
 16. Verkoopmanagement toegepast. Basisinzichten in verkooporganisatie, -management en - strategie
  252 blz. | paperback

  Het verkoopmanagementvak is niet meer wat het geweest is. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Salesmanagement draagt ontegensprekelijk bij tot het realiseren van een succesvolle bedrijfsstrategie en vraagt heel wat managementkunde in de bedrijfsorganisatie.
  € 49,-
 17. Administratieve Organisatie toegepast
  384 blz. | paperback

  ‘Administratieve Organisatie(AO) toegepast' is een breed opgevat verzamelwerk dat aandacht besteedt aan de interne organisatie van bedrijven en instellingen. Met tal van praktische voorbeelden.
  € 49,-
 18. De registratierechten grondig doorgelicht
  370 blz. | paperback

  Dit handboek stelt de registratierechten in het Vlaamse, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest voor.
  € 75,-