Privaatrecht in hoofdlijnen volume 2, 13de ed

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Deel 2 koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan praktische vragen en voorbeelden.
Auteur(s):
Bertel De Groote, Rogier de Corte, Diederik Bruloot
Reeks:
In hoofdlijnen
Volume:
boek | verschenen | 13e editie
oktober 2017 | xxxii + 538 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400008380


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 28,-

Inhoud

Privaatrecht in hoofdlijnen, deel 1 en 2 geven een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Zowel in deel 1 als in deel 2 worden de belangrijkste juridische evoluties van de afgelopen jaren geïntegreerd.

Privaatrecht in hoofdlijnen, deel 2. Inleiding tot het burgerlijk recht koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan praktische vragen en voorbeelden. De auteurs besteden bijzondere aandacht aan een toegankelijke en heldere bespreking van moeilijke begrippen en complexe rechtsverhoudingen. Het boek behandelt de grote civielrechtelijke rechtsdomeinen.

De twee volumes samen zijn ook als set verkrijgbaar.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: