Marketing toegepast, tweede editie

Het handboek benadert het marketingvak vanuit een holistische visie: de marketing ten dienste van de onderneming. Er wordt een werkbaar stappenplan aangereikt, dat toelaat op een beproefde praktijkgerichte manier het inzicht in ‘marketing denken én doen’ meteen toe te passen.

Auteur(s):
Johan Vanhaverbeke, Madeleine Janssens, Veerle Hellemans
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | uitverkocht | 2e editie
september 2013 | xxviii + 574 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400002968

Uitverkocht


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 36,-

Inhoud

Het handboek Marketing toegepast – Klant- en Marktgericht Ondernemen is ontstaan door het samenbrengen en confronteren van vele jaren marketing- en verkoopmanagementervaring met de marketingtheorie en recente inzichten in marketing, communicatie en verkoop. Het handboek benadert het marketingvak vanuit een holistische visie: de marketing ten dienste van de onderneming.
Er wordt een werkbaar stappenplan aangereikt, dat toelaat op een beproefde praktijkgerichte manier het inzicht in ‘marketing denken én doen’ meteen toe te passen.
Op die manier kan iedere verantwoordelijke medewerker bijdragen aan een betere marktprestatie van de organisatie.
Dit handboek is bestemd voor studenten in bacheloropleidingen en voor niet-bedrijfseconomen die een grondig inzicht in marketing willen. Ook de ondernemer en alle bedrijfsmedewerkers niet-marketeers kunnen met dit handboek meteen aan de slag.

Johan Vanhaverbeke is handelsingenieur en gecertificeerd interimmanager en heeft tal van strategische en operationele marketingopdrachten uitgevoerd bij grote en middelgrote, nationale en internationale bedrijven. Hij is als docent verbonden aan de Hogeschool Universiteit Brussel en programmaleider en docent bij Stima Education.
Madeleine Janssens is een kwalitatief diagnostisch onderzoeker die een ruime internationale ervaring heeft opgebouwd in meer dan 55 landen en in een veelheid van productcategorieën. Zij leidt het marktonderzoeksbureau WHY5Research. Zij is gastdocent bij Stima Education en gewaardeerd spreker op andere fora.
Veerle Hellemans is sociologe van opleiding en werkt als senior quantitative researcher bij WHY5Research. Ze heeft 10 jaar ervaring in nationaal en internationaal kwantitatief marktonderzoek in een brede waaier aan sectoren.
Stima Education, het opleidingsinstituut van STIMA (Stimulating Marketing), heeft het Handboek Marketing toegepast gekozen als handboek voor de opleiding “De essentie van marketing-, communicatie- en sales-beleid”. Meer informatie op www.stima.be.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

OPZET VAN HET HANDBOEK (p. 1)

ROUTEPLAN NAAR KLANT- EN MARKTGERICHT ONDERNEMEN (p. 5)

INLEIDING (p. 11)

DEEL I. WAARDE KIEZEN

HOOFDSTUK 1. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP ‘MARKETING’ (p. 13)

HOOFDSTUK 2. DE MARKETINGOMGEVING (p. 39)

HOOFDSTUK 3. DE MARKT (p. 61)

HOOFDSTUK 4. MARKETINGSTRATEGIE (p. 87)

HOOFDSTUK 5. MARKETING RESEARCH (p. 125)

HOOFDSTUK 6. KLANTENGEDRAG (p. 175)

HOOFDSTUK 7. WAARDE KIEZEN (p. 199)

DEEL II. WAARDE VERSCHAFFEN

HOOFDSTUK 8. PRODUCTBELEID (p. 217)

HOOFDSTUK 9. INTRODUCTIE VAN NIEUWE PRODUCTEN (p. 245)

HOOFDSTUK 10. PRIJS (p. 267)

HOOFDSTUK 11. DISTRIBUTIE (p. 291)

DEEL III. WAARDE COMMUNICEREN

HOOFDSTUK 12. COMMUNICATIE (p. 323)

HOOFDSTUK 13. VERKOOPPROMOTIE (p. 367)

HOOFDSTUK 14. DIGITALE MARKETING (p. 399)

HOOFDSTUK 15. DE VERKOOPORGANISATIE (p. 417)

DEEL IV. WAARDE IMPLEMENTEREN

HOOFDSTUK 16. MARKETINGPLANNING (p. 439)

HOOFDSTUK 17. DE MARKETINGORGANISATIE (p. 473)

HOOFDSTUK 18. BUSINESS-TO-BUSINESSMARKETING (p. 493)

HOOFDSTUK 19. MARKETING VAN DIENSTEN (p. 535)

BESLUIT (p. 557)

Bronvermeldingen en bibliografie (p. 559)

Aanbevolen literatuur (p. 563)

Trefwoordenregister (p. 569)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Liesbet Van de Velde (l.vandevelde@intersentia.be).


Bordboek
14.39 MB
ppt Hoofdstuk 1
2.07 MB
ppt Hoofdstuk 2
1.04 MB
ppt Hoofdstuk 3
1.41 MB
ppt Hoofdstuk 4
596.35 kB
ppt Hoofdstuk 5
1.61 MB
ppt Hoofdstuk 6
502.28 kB
ppt Hoofdstuk 7
708.26 kB
ppt Hoofdstuk 8
842.02 kB
ppt Hoofdstuk 9
860.58 kB
ppt Hoofdstuk 10
555.17 kB
ppt Hoofdstuk 11
599.59 kB
ppt Hoofdstuk 12
964.81 kB
ppt Hoofdstuk 13
2.21 MB
ppt Hoofdstuk 14
952.45 kB
ppt Hoofdstuk 15
777.47 kB
ppt Hoofdstuk 16
575.67 kB
ppt Hoofdstuk 17
300.2 kB
ppt Hoofdstuk 18
483.2 kB
ppt Hoofdstuk 19
147.29 kB
Non-Disclosure Agreement
411.37 kB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: