Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español - neerlandés

Dit is de professionele editie met in tijd onbeperkte toegang tot de elektronische database.

Dit woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans, Spaans-Nederlands. De geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de wetgeving rond rechtspersonen en ondernemingenbedrijven, van hun oprichting tot hun ontbinding.
Auteur(s):
Patricia Vanden Bulcke, Carine De Groote
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2017 | xxii + 410 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400008489

Inhoud

Het Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español-neerlandés is gebaseerd op een corpus van Belgische en Spaanse statuten, en bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: het woordenboek op papier en de onderliggende elektronische database.

Het woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans, Spaans-Nederlands. De geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de wetgeving rond rechtspersonen en ondernemingen, van hun oprichting tot hun ontbinding.
Bijkomend bevat het boek heel wat termen die vallen onder de noemer ‘algemene juridische terminologie’, met termen als ‘akte’, ‘volmacht’, ‘recht’, ‘geheimhoudingsplicht’ of verbindingseenheden zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’, ‘bij gebreke van’ enz.

De vertaler vindt in het boek een uniek instrument voor de vertaling van juridische teksten in het ondernemingsrecht.

De unieke code in het boek geeft de gebruiker onbeperkte toegang tot de elektronische databank.
Vooraan in dit boek, op p. iv, staat een activatiecode die toegang geeft tot de bijbehorende databank. Die webapplicatie kan pas gebruikt worden als de account is geactiveerd. Om uw account te activeren surft u naar https://jurigent.ugent.be/activate/ en vul u de bijgeleverde activatiecode uit het boek in, samen met een e-mailadres.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.