Inwerkingtreding nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het overgangsrecht: sessie 5 - het nieuwe vennootschapsrecht

08 maart 2018
Antwerpen
Volzet
€ 211,75 (incl. BTW)

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze de vijfde en laatste sessie worden de inwerkingtreding en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zowel nieuwe als bestaande vennootschappen besproken.
Wat moet gebeuren met vennootschapsvormen die worden afgeschaft? Zijn vennootschappen verplicht om zich om te vormen? Wat als zij dat nalaten? Moeten vennootschappen hun statuten aanpassen en wanneer? Kan men de uitwerking van de nieuwe wetgeving uitstellen of versnellen? Hoe ziet het overgangsregime eruit ?

De cyclus wordt afgesloten met een analyse van praktische gevolgen, aandachtspunten en tips (in het bijzonder) voor de overgangsperiode: Hoe dient men om te gaan met bestaande afspraken (in statuten, aandeelhoudersovereenkomsten)? Hoe kunnen nieuwe afspraken worden vorm gegeven? Welke nieuwe structuren kan men opzetten? Welke aansprakelijkheden brengt dit alles met zich mee ?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

Programma

17u45 Onthaal met broodjes
18u30 Deel 1
20u00 koffiepauze
20u20 Deel 2
21u45 Vragenronde
22u00 Einde

Praktische informatie

Locatie

De Jachthoorn
Doornstraat 11, 2550 Kontich
Parkeergelegenheid ter plaatse
routebeschrijving


Erkenningen

- IAB: erkend voor 3u
- BIBF: erkend voor 3u


Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze.


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

Volzet


Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00