Internationaal belastingrecht toegepast (tweede editie)

Dit is de nieuwe tweede editie die verschijnt in september 2018. 
Tot en met 30 juni 2018 kunt u de eerste editie bestellen. 

Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht. 

Auteur(s):
Anne Vanmaercke, Tom Jansen
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verwacht | 2e editie
september 2018 | xii + 306 blz.

Paperback
€ 27,-


ISBN 9789400009257


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 27,-


Verschijnt 20 september 2018

Inhoud

Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht.

Hoe kan dubbele belasting voorkomen worden, welke maatregelen worden getrokken, hoe gaat men te werk in de praktijk? Naast een algemene inleiding ter bespreking van deze problematiek, wordt aandacht besteed aan dubbelbelastingverdragen. Hoe wordt een dubbelbelastingverdrag afgesloten? Wat zijn de doelstellingen en de gevolgen ervan? In het handboek wordt hierbij dieper ingegaan op het modelverdrag, opgesteld door de OESO.

De opstelling van een dubbelbelastingverdrag heeft ongetwijfeld impact op de Europese en internationale fiscale regelgeving. Fiscale richtlijnen worden bondig uiteengezet, met aandacht voor de actiepunten van de Belgische fiscus ter bestrijding van internationale belastingontwijking.

Tot slot worden enkele basisprincipes behandeld zoals BNI, dochtervennootschap en vaste inrichting. Waar mogelijk worden theoretische begrippen verklaard aan de hand van praktische voorbeelden.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks