Het Personen- en Familierecht (vijfde editie)

Dit boek is een leidraad bij het Belgische personen- en familierecht anno 2017. Voor elk onderwerp bevat het een uiteenzetting van de algemene beginselen, gevolgd door een stelselmatige samenvatting van de rechtstechniek.
Auteur(s):
Frederik Swennen
boek | verschenen | 5e editie
februari 2017 | xxxii + 582 blz.

Paperback
€ 135,-


ISBN 9789400008274


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-

Inhoud

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Frederik Swennen is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er sinds 2002 het personen- en familierecht. Zijn onderzoeksgroep Persoon & Vermogen is de kerngroep van de FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN – Juridische verwantschaps- en familiestudies herdenken in de Lage Landen, en maakt deel uit van het University of Antwerp Centre of Excellence FAMCARE – Family Dynamics & Care. Frederik Swennen is ook advocaat (Greenille by Laga).

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Wat is personen- en familierecht? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Personen (p. 39)

Hoofdstuk 3. Identiteit (p. 67)

Hoofdstuk 4. Belgen en vreemdelingen (p. 119)

Hoofdstuk 5. Onbekwamen en onder bewind gestelden (p. 153)

Hoofdstuk 6. Minderjarigen (p. 163)

Hoofdstuk 7. Meerderjarige beschermde personen (p. 189)

Hoofdstuk 8. Geesteszieken (p. 243)

Hoofdstuk 9. Families (p. 257)

Hoofdstuk 10. Echtgenoten (p. 271)

Hoofdstuk 11. Wettelijke samenwoners (p. 373)

Hoofdstuk 12. Feitelijke samenwoners (p. 385)

Hoofdstuk 13. Ouders (p. 393)

Hoofdstuk 14. Opvoeders (p. 503)

Hoofdstuk 15. Verwanten (p. 559)