Het nieuwe vennootschapsrecht: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: algemene beginselen (sessie 1)

31 januari 2018
Antwerpen
€ 211,75 (incl. BTW)

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Volgende vragen worden beantwoord tijdens deze eerste sessie:
Hoe ziet het WVV eruit? Hoe is het opgebouwd? Hoe verhoudt het WVV zich ten opzichte van andere wetgeving? Wat zijn de basisprincipes van de hervorming? Verder komen ook de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid aan bod en de nieuwe regels voor de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon.

Wat betreft de personenvennootschappen:
Welke rechtsvormen blijven behouden, welke worden afgeschaft? Hoe gaat men om met die afschaffing? Hoe gaat een bestaande personenvennootschap over in een vennootschap van het nieuwe regime? Hoe worden personenvennootschappen opgericht? Hoe organiseert men het bestuur en de vertegenwoordiging?

Spreker

Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

Programma

17u45 Onthaal met broodjes
18u30 Deel 1
20u00 koffiepauze
20u20 Deel 2
21u45 Vragenronde
22u00 Einde

Praktische informatie

Locatie

De Jachthoorn
Doornstraat 11, 2550 Kontich
Parkeergelegenheid ter plaatse
routebeschrijving


Erkenningen

- IAB: in aanvraag
- BIBF: erkend voor 3u


Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze.


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

31 januari 2018 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00