Het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Het nieuwe vennootschapsrecht: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: algemene beginselen (sessie 1)
Het nieuwe vennootschapsrecht: De nieuwe besloten vennootschap (BV): een diepgaande analyse (sessie 2)
Het nieuwe vennootschapsrecht: de belangrijkste wijzigingen voor de NV (sessie 3)
Het nieuwe vennootschapsrecht: de CV, VSO en de structuurwijzigingen van vennootschappen (omzetting, ontbinding etc.) (sessie 4)
€ 762,30  (incl. BTW)

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

In een cyclus van 4 sessies wordt u een verhelderende en interactieve masterclass vennootschapsrecht aangeboden waarbij de nieuwe regels diepgaand worden besproken en geanalyseerd. De gevolgen voor uw dagelijkse praktijk komen eveneens uitgebreid aan bod.

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

_________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdG


Opleidingen in deze cyclus


Het nieuwe vennootschapsrecht: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: algemene beginselen (sessie 1)
15/05/2018 Herentals  

Deze studienamiddag maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
De volgende vragen worden beantwoord tijdens deze eerste sessie:
Hoe ziet het WVV eruit? Hoe is het opgebouwd? Hoe verhoudt het WVV zich ten opzichte van andere wetgeving? Wat zijn de basisprincipes van de hervorming? Welke rechtsvormen blijven behouden, welke worden afgeschaft? Hoe gaat men om met die afschaffing?
Verder komen ook de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid en de nieuwe regels voor de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon aan bod.

Wat betreft de personenvennootschappen:
Hoe gaat een bestaande personenvennootschap over in een vennootschap van het nieuwe regime? Hoe worden personenvennootschappen opgericht? Hoe organiseert men het bestuur en de vertegenwoordiging?

De inwerkingtreding en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zowel nieuwe als bestaande vennootschappen worden eveneens besproken:
Wat moet gebeuren met vennootschapsvormen die worden afgeschaft? Zijn vennootschappen verplicht om zich om te vormen? Wat als zij dat nalaten? Moeten vennootschappen hun statuten aanpassen en wanneer? Kan men de uitwerking van de nieuwe wetgeving uitstellen of versnellen? Hoe ziet het overgangsregime eruit ?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdGHet nieuwe vennootschapsrecht: De nieuwe besloten vennootschap (BV): een diepgaande analyse (sessie 2)
24/05/2018 Herentals  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze tweede sessie wordt de totaal vernieuwde rechtsvorm van de bvba in detail geanalyseerd en krijgt u onder meer antwoord op volgende vragen:
Hoe ziet de nieuwe BV eruit in vergelijking met de BVBA? Welke gevolgen brengt het afschaffen van het kapitaal en de kapitaalbescherming met zich mee: voor de vennoten, de bestuurders en voor de schuldeisers? Welke eisen worden gesteld aan het vermogen van de BV? Welke inbrengen kunnen tot uitgifte van aandelen leiden? Is de BV nog een besloten vennootschap? Welke (winst)uitkeringen zijn mogelijk en hoe wordt dat beoordeeld? Wat gebeurt er met de alarmbelprocedure? Welke effecten kan de BV uitgeven en hoe worden deze overgedragen? Komen de BV-aandelen in aanmerking voor beursnotering?

Ook in deze sessie wordt nagegaan hoe de overgang van het oude naar het nieuwe regime zal verlopen.

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdG

Het nieuwe vennootschapsrecht: de belangrijkste wijzigingen voor de NV (sessie 3)
07/06/2018 Herentals  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens de derde sessie worden de belangrijkste nieuwigheden van de NV besproken en in een ruimer kader geplaatst.

Volgende vragen komen tijdens deze sessie aan bod:
Welke nieuwe mogelijkheden worden geboden voor stemafspraken en overdrachtsbeperkingen? Welke bestuursmodellen staan bij de NV op het menu? Wordt het dagelijks bestuur afgeschaft? Kunnen bestuurders tegen ontslag worden beschermd? Kunnen zij in de statuten worden benoemd?

Ook in deze sessie komt het relevante overgangsrecht aan bod.

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdG

Het nieuwe vennootschapsrecht: de CV, VSO en de structuurwijzigingen van vennootschappen (omzetting, ontbinding etc.) (sessie 4)
12/06/2018 Herentals  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze vierde sessie wordt het nieuwe statuut van de CV toegelicht, aan de hand van o.m. de volgende vragen: Wie komt nog in aanmerking om CV te worden/blijven? Wat moeten bestaande CV’s doen om zich aan te passen of om te zetten in een andere rechtsvorm?
Welke impact heeft de hervorming op de erkende CV’s? Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen de BV en de CV “nieuwe stijl? Over welke opties beschikken de bestaande vennootschappen met sociaal oogmerk (VSO)?

Daarnaast komen de belangrijkste structuurwijzigingen aan bod.

Ruime aandacht wordt besteed aan de nieuwigheden op het vlak van de ontbinding en vereffening van vennootschappen: De ontbinding en vereffening in één akte: wat zijn de nieuwe mogelijkheden? Wanneer is een vereffening deficitair en welke gevolgen heeft dit? Welke verantwoordelijkheden dragen de vereffenaar en de aandeelhouders? Welke rol vervult de rechtbank?

Op het vlak van de herstructureringen (fusie, splitsing, …) worden enkele geplande hervormingen uitgelegd. Verder wordt dieper ingegaan op de omzettingen waar, naast de interne ook de internationale omzettingen wettelijk worden geregeld.

De cyclus wordt afgesloten met een analyse van praktische gevolgen, aandachtspunten en tips (in het bijzonder) voor de overgangsperiode: Hoe dient men om te gaan met bestaande afspraken (in statuten, aandeelhoudersovereenkomsten)? Hoe kunnen nieuwe afspraken worden vorm gegeven? Welke nieuwe structuren kan men opzetten? Welke aansprakelijkheden brengt dit alles met zich mee ?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdG

Praktische informatie

Timing

16u00 Onthaal met koffie/thee
16u15 Deel 1
17u45 Pauze met broodjes
18u30 Deel 2
20u00 Einde met mogelijkheid tot vragen

Locatie

Frame 21 - Herentals
Industrieterrein Klein Gent
Diamantstraat 8, 2200 Herentals
Gratis parkeergelegenheid ter plaatse
route


Erkenningen

- IAB: erkend voor 3u (per sessie)
- BIBF: erkend voor 3u (per sessie)


Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze.
Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

15 mei 2018 - Herentals
24 mei 2018 - Herentals
07 juni 2018 - Herentals
12 juni 2018 - Herentals

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00