Het nieuwe vennootschapsrecht: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: algemene beginselen (sessie 1)

15 Mei 2018
Herentals
€ 211,75 (incl. BTW)

Deze studienamiddag maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
De volgende vragen worden beantwoord tijdens deze eerste sessie:
Hoe ziet het WVV eruit? Hoe is het opgebouwd? Hoe verhoudt het WVV zich ten opzichte van andere wetgeving? Wat zijn de basisprincipes van de hervorming? Welke rechtsvormen blijven behouden, welke worden afgeschaft? Hoe gaat men om met die afschaffing?
Verder komen ook de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid en de nieuwe regels voor de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon aan bod.

Wat betreft de personenvennootschappen:
Hoe gaat een bestaande personenvennootschap over in een vennootschap van het nieuwe regime? Hoe worden personenvennootschappen opgericht? Hoe organiseert men het bestuur en de vertegenwoordiging?

De inwerkingtreding en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zowel nieuwe als bestaande vennootschappen worden eveneens besproken:
Wat moet gebeuren met vennootschapsvormen die worden afgeschaft? Zijn vennootschappen verplicht om zich om te vormen? Wat als zij dat nalaten? Moeten vennootschappen hun statuten aanpassen en wanneer? Kan men de uitwerking van de nieuwe wetgeving uitstellen of versnellen? Hoe ziet het overgangsregime eruit ?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdGProgramma

16u00 Onthaal met koffie/thee
16u15 Deel 1
17u45 Pauze met broodjes
18u30 Deel 2
20u00 Einde met mogelijkheid tot vragen

Praktische informatie

Locatie

Frame 21 - Herentals
Industrieterrein Klein Gent
Diamantstraat 8, 2200 Herentals
Gratis parkeergelegenheid ter plaatse
route


Erkenningen

- IAB: erkend voor 3u
- BIBF: erkend voor 3u


Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze.


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

15 Mei 2018 - Herentals

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00