Het nieuwe vennootschapsrecht: De nieuwe besloten vennootschap (BV): een diepgaande analyse (sessie 2)

24 Mei 2018
Herentals
€ 211,75 (incl. BTW)

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze tweede sessie wordt de totaal vernieuwde rechtsvorm van de bvba in detail geanalyseerd en krijgt u onder meer antwoord op volgende vragen:
Hoe ziet de nieuwe BV eruit in vergelijking met de BVBA? Welke gevolgen brengt het afschaffen van het kapitaal en de kapitaalbescherming met zich mee: voor de vennoten, de bestuurders en voor de schuldeisers? Welke eisen worden gesteld aan het vermogen van de BV? Welke inbrengen kunnen tot uitgifte van aandelen leiden? Is de BV nog een besloten vennootschap? Welke (winst)uitkeringen zijn mogelijk en hoe wordt dat beoordeeld? Wat gebeurt er met de alarmbelprocedure? Welke effecten kan de BV uitgeven en hoe worden deze overgedragen? Komen de BV-aandelen in aanmerking voor beursnotering?

Ook in deze sessie wordt nagegaan hoe de overgang van het oude naar het nieuwe regime zal verlopen.

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdG

Programma

16u00 Onthaal met koffie/thee
16u15 Deel 1
17u45 Pauze met broodjes
18u30 Deel 2
20u00 Einde met mogelijkheid tot vragen

Praktische informatie

Locatie

Frame 21 - Herentals
Industrieterrein Klein Gent
Diamantstraat 8, 2200 Herentals
Gratis parkeergelegenheid ter plaatse
route


Erkenningen

- IAB: erkend voor 3u
- BIBF: erkend voor 3u


Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

24 Mei 2018 - Herentals

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00