Het nieuwe vennootschapsrecht: de CV, VSO en de structuurwijzigingen van vennootschappen (omzetting, ontbinding etc.) (sessie 4)

12 Juni 2018
Herentals
€ 211,75 (incl. BTW)

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze vierde sessie wordt het nieuwe statuut van de CV toegelicht, aan de hand van o.m. de volgende vragen: Wie komt nog in aanmerking om CV te worden/blijven? Wat moeten bestaande CV’s doen om zich aan te passen of om te zetten in een andere rechtsvorm?
Welke impact heeft de hervorming op de erkende CV’s? Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen de BV en de CV “nieuwe stijl? Over welke opties beschikken de bestaande vennootschappen met sociaal oogmerk (VSO)?

Daarnaast komen de belangrijkste structuurwijzigingen aan bod.

Ruime aandacht wordt besteed aan de nieuwigheden op het vlak van de ontbinding en vereffening van vennootschappen: De ontbinding en vereffening in één akte: wat zijn de nieuwe mogelijkheden? Wanneer is een vereffening deficitair en welke gevolgen heeft dit? Welke verantwoordelijkheden dragen de vereffenaar en de aandeelhouders? Welke rol vervult de rechtbank?

Op het vlak van de herstructureringen (fusie, splitsing, …) worden enkele geplande hervormingen uitgelegd. Verder wordt dieper ingegaan op de omzettingen waar, naast de interne ook de internationale omzettingen wettelijk worden geregeld.

De cyclus wordt afgesloten met een analyse van praktische gevolgen, aandachtspunten en tips (in het bijzonder) voor de overgangsperiode: Hoe dient men om te gaan met bestaande afspraken (in statuten, aandeelhoudersovereenkomsten)? Hoe kunnen nieuwe afspraken worden vorm gegeven? Welke nieuwe structuren kan men opzetten? Welke aansprakelijkheden brengt dit alles met zich mee ?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

________

Getuigenis

“Een zeer goede opleiding, door een heel bekwame spreker.  Een uitgebreide powerpoint, en de integrale wettekst in twee talen.  Met ruime mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.  Top! “ – Eddy Roegiers, zaakvoerder InBalans en gewezen lector KdG

Programma

16u00 Onthaal met koffie/thee
16u15 Deel 1
17u45 Pauze met broodjes
18u30 Deel 2
20u00 Einde met mogelijkheid tot vragen

Praktische informatie

Locatie

Frame 21 - Herentals
Industrieterrein Klein Gent
Diamantstraat 8, 2200 Herentals
Gratis parkeergelegenheid ter plaatse
route


Erkenningen

- IAB: erkend voor 3u
- BIBF: erkend voor 3u


Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze.


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

12 Juni 2018 - Herentals

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00