Het nieuwe vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Het nieuwe vennootschapsrecht: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: algemene beginselen (sessie 1)
Volzet
De nieuwe besloten vennootschap: een diepgaande analyse: sessie 2 - het nieuwe vennootschapsrecht
Volzet
De belangrijkste wijzigingen voor de NV en de CV "nieuwe stijl": sessie 3 - het nieuwe vennootschapsrecht
Volzet
Omzetting, ontbinding en vereffening van vennootschappen: sessie 4 - het nieuwe vennootschapsrecht
Volzet
Inwerkingtreding nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het overgangsrecht: sessie 5 - het nieuwe vennootschapsrecht
Volzet
€ 949,85  (incl. BTW)

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

In een cyclus van 5 avondsessies wordt u een verhelderende masterclass vennootschapsrecht aangeboden waarbij de nieuwe regels diepgaand worden besproken en geanalyseerd. De gevolgen voor uw dagelijkse praktijk komen eveneens uitgebreid aan bod.

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

Opleidingen in deze cyclus


Het nieuwe vennootschapsrecht: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: algemene beginselen (sessie 1)
31/01/2018 Antwerpen  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Volgende vragen worden beantwoord tijdens deze eerste sessie:
Hoe ziet het WVV eruit? Hoe is het opgebouwd? Hoe verhoudt het WVV zich ten opzichte van andere wetgeving? Wat zijn de basisprincipes van de hervorming? Verder komen ook de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid aan bod en de nieuwe regels voor de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon.

Wat betreft de personenvennootschappen:
Welke rechtsvormen blijven behouden, welke worden afgeschaft? Hoe gaat men om met die afschaffing? Hoe gaat een bestaande personenvennootschap over in een vennootschap van het nieuwe regime? Hoe worden personenvennootschappen opgericht? Hoe organiseert men het bestuur en de vertegenwoordiging?

Spreker

Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

De nieuwe besloten vennootschap: een diepgaande analyse: sessie 2 - het nieuwe vennootschapsrecht
08/02/2018 Antwerpen  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze tweede sessie wordt de totaal vernieuwde rechtsvorm van de bvba in detail geanalyseerd en krijgt u onder meer antwoord op volgende vragen:
Hoe ziet de nieuwe BV eruit in vergelijking met de BVBA? Welke gevolgen brengt het afschaffen van het kapitaal en de kapitaalbescherming met zich mee: voor de vennoten, de bestuurders en voor de schuldeisers? Welke eisen worden gesteld aan het vermogen van de BV? Welke inbrengen kunnen tot uitgifte van aandelen leiden? Is de BV nog een besloten vennootschap? Welke (winst)uitkeringen zijn mogelijk? Welke effecten kan de BV uitgeven en hoe worden deze overgedragen? Komen de BV-aandelen in aanmerking voor beursnotering ?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

De belangrijkste wijzigingen voor de NV en de CV "nieuwe stijl": sessie 3 - het nieuwe vennootschapsrecht
22/02/2018 Antwerpen  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens de derde sessie worden de belangrijkste nieuwigheden van de NV besproken en in een ruimer kader geplaatst. Ook de coöperatieve vennootschap “nieuwe stijl” komt aan bod.

Volgende vragen komen tijdens deze sessie aan bod:
Welke nieuwe mogelijkheden worden geboden voor stemafspraken? Wordt het dagelijks bestuur afgeschaft? Kunnen bestuurders tegen ontslag worden beschermd? Kunnen zij in de statuten worden benoemd? Wie komt nog in aanmerking om CV te worden/blijven? Wat moeten bestaande CV’s doen om zich aan te passen of om te zetten in een andere rechtsvorm?
Welke impact heeft de hervorming op de erkende CV’s? Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen de BV en de CV “nieuwe stijl?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

Omzetting, ontbinding en vereffening van vennootschappen: sessie 4 - het nieuwe vennootschapsrecht
28/02/2018 Antwerpen  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze vierde sessie komen de omzetting, ontbinding en vereffening van de vennootschap aan bod alsook de belangrijkste structuurwijzigingen:
De ontbinding en vereffening in één akte: wat zijn de nieuwe mogelijkheden? Wanneer is een vereffening deficitair en welke gevolgen heeft dit? Welke verantwoordelijkheden dragen de vereffenaar en de aandeelhouders?

Op het vlak van de herstructureringen (fusie, splitsing, …) worden enkele hervormingen doorgevoerd. Verder wordt dieper ingegaan op de omzettingen, waar naast de interne ook de internationale omzettingen wettelijk worden geregeld.

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het overgangsrecht: sessie 5 - het nieuwe vennootschapsrecht
08/03/2018 Antwerpen  

Deze studieavond maakt deel uit van de cyclus Hervorming van het vennootschapsrecht voor cijferberoepen

Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Dit betekent een zeer grondige wijziging van de vennootschapswetgeving.

Inhoud
Tijdens deze de vijfde en laatste sessie worden de inwerkingtreding en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zowel nieuwe als bestaande vennootschappen besproken.
Wat moet gebeuren met vennootschapsvormen die worden afgeschaft? Zijn vennootschappen verplicht om zich om te vormen? Wat als zij dat nalaten? Moeten vennootschappen hun statuten aanpassen en wanneer? Kan men de uitwerking van de nieuwe wetgeving uitstellen of versnellen? Hoe ziet het overgangsregime eruit ?

De cyclus wordt afgesloten met een analyse van praktische gevolgen, aandachtspunten en tips (in het bijzonder) voor de overgangsperiode: Hoe dient men om te gaan met bestaande afspraken (in statuten, aandeelhoudersovereenkomsten)? Hoe kunnen nieuwe afspraken worden vorm gegeven? Welke nieuwe structuren kan men opzetten? Welke aansprakelijkheden brengt dit alles met zich mee ?

Spreker
Prof. dr. Philippe Ernst, advocaat-vennoot bij Ernst advocaten, is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de juridische wereld. Prof. Ernst is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en herstructureringen. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral vennootschapsrecht doceert.

Doelgroep
Accountants, boekhouders en bedrijfsjuristen

Praktische informatie

Timing

17u45 Onthaal met broodjes
18u30 Deel 1
20u00 koffiepauze
20u20 Deel 2
21u45 Vragenronde
22u00 Einde


Locatie

De Jachthoorn
Doornstraat 11, 2550 Kontich
Parkeergelegenheid ter plaatse
routebeschrijving


Erkenningen (per sessie)

- IAB: erkend voor 3u
- BIBF: erkend voor 3u


Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch en koffiepauze.


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

Volzet


Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00