Financiële analyse van de onderneming, 5de ed (2 dln)

Door het toenemende belang van IFRS als financiële rapporteringsstandaard wordt in deze vijfde editie naast het Belgische jaarrekeningenmodel (micro, verkort, volledig en geconsolideerd) ook uitgebreid aandacht besteed aan de financiële analyse van het IFRS-jaarrekeningmodel.
Auteur(s):
Hubert Ooghe, Charles Van Wymeersch, Heidi Vander Bauwhede
boek | verwacht | 5e editie
augustus 2017 | xxvi + 630 blz.

Paperback
€ 99,-


ISBN 9789400008021


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 60,-


Verschijnt 31 augustus 2017

Inhoud

Het boek Financiële analyse van de onderneming is al jarenlang het standaardwerk in zijn vakgebied. Het boek geeft een gestructureerd overzicht van de diverse technieken van financiële analyse: horizontale en verticale analyse van de balans en resultatenrekening, kasstromenanalyse, ratio's en modellen voor succes en faling. 

Naast de jaarrekening volgens Belgian GAAP (volledig, verkort, micro en geconsolideerd jaarrekeningmodel) wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financiële analyse van de IFRS-jaarrekening. Op deze manier krijgt de student/lezer niet alleen een beter begrip van de financiële analysetechnieken, maar ook een inzicht in enkele belangrijke verschillen tussen de Belgische en internationale financiële rapporteringsstandaarden. 

Het geheel wordt geïllustreerd aan de hand van een volledig uitgewerkt praktijkvoorbeeld en met enkele korte cases, waarbij de student/lezer onmiddellijk geconfronteerd wordt met de praktijk.
De Accountancy Wet en het Accountancy Koninklijk besluit, beide van 18 december 2015 en in Belgisch Staatsblad 30 december 2015, tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU, hebben de wetgeving m.b.t. de boekhouding en de jaarrekening op een groot aantal punten gewijzigd. De vijfde editie 2017 is daaraan volledig aangepast. O.m. worden de nieuwe versies 2016 van de volledige, de verkorte en de geconsolideerde jaarrekening en het nieuwe model voor de microjaarrekening, uitgewerkt door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, gebruikt voor toepassing van de financiële analyse. 

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.