Digitale opsporing: de digitalisering van het strafonderzoek

01 februari 2018
Leuven
€ 217,56 (incl. BTW)


De digitalisering van het strafonderzoek brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Vanuit hun ervaring en onderzoek lichten de sprekers op interactieve wijze dit actuele thema toe.
In het eerste deel komen de zelfstandige opsporingsmethoden aan bod, zoals het open-bronnen-onderzoek en het vernieuwde regime voor het open en heimelijk IT-onderzoek zoals ingevoerd door de wet van 25 december 2016.
Daarna worden de medewerkingsplichten van de telecomsector onder de loep genomen, met bijzondere aandacht voor de Yahoo!- en Skype-rechtspraak. Ook gaan de sprekers dieper in op de omstreden dataretentieplicht, de gevoeligheden en het belang daarvan.
Op het einde is er voldoende tijd voorzien om al uw vragen te beantwoorden.

Sprekers*
Prof. dr. Frank Verbruggen, hoogleraar KU Leuven, advocaat
Dhr. Jan Kerkhofs, federaal parketmagistraat
Dhr. Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter
Dr. Charlotte Conings, advocaat
*De sprekers lichten de verschillende thema's toe in eigen naam en spreken geenszins uit hoofde van hun ambt of functie.

Doelgroep
Politie, magistraten, advocaten en bedrijfsjuristen.

Programma

12u30 Ontvangst met broodjes

13u30 Inleiding door de voorzitter
Frank Verbruggen

ZELFSTANDIGE OPSPORINGSMETHODEN

13u45 Open-bronnen-onderzoek

14u15 Vernieuwd regime voor het open en heimelijk IT-
onderzoek

15u15 Koffiepauze

MEDEWERKINGSPLICHTEN TELECOM

15u45 De medewerkingsplichten, de Yahoo!- en Skype-
rechtspraak

16u45 Dataretentie: evolutie en belang

17u00 Vragenronde

Praktische informatie

Locatie

Faculty Club Leuven
Groot Begijnhof 14
3000 Leuven
Routebeschrijving

Vrije parking ter plaatse


Erkenningen

- OVB: erkend voor 3 punten
- Tussenkomst IGO: in aanvraag

Prijs

195 euro excl. btw
Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauze en het boek Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs (t.w.v. 130 euro).


Inbegrepen studiemateriaal


Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs


De procedureregels die de zoekingen naar strafrechtelijk relevante informatie vormgeven, zijn erg versnipperd en complex: de huiszoeking, de netwerkzoeking, de fouillering, de telefoon- en informaticatap, bijzondere opsporingsmethoden, ... Elke zoeking kent een eigen regime met specifieke voorwaarden. De meeste Europese staten kampen met dit probleem omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het legaliteitsbeginsel uit artikel 8, 2 EVRM streng interpreteert: het moet voor rechtsonderhorigen duidelijk zijn wanneer en hoe de overheid zich kan inmengen in hun privéleven. Een kluwen van regels dat bewijsvergaring moeilijk en inefficiënt maakt, is het resultaat. De digitalisering van bewijs maakt des te meer duidelijk dat de bestaande regels complex, onduidelijk, achterhaald en i...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

01 februari 2018 - Leuven

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00