De registratierechten grondig doorgelicht

Dit handboek stelt de registratierechten in het Vlaamse, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse
Gewest voor.
Auteur(s):
Wendy Hendrickx, Katrien Van Boxstael
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2010 | xiv + 370 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400000070


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud


Dit handboek stelt de registratierechten in het Vlaamse, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest voor. Komen aan bod: verkooprechten van onroerende goederen, vestiging en overdracht van zakelijke zekerheden, verdelingen en gelijkgestelde overdrachten, schenkingen, inbreng in burgerlijke en handelsvennootschappen, huwelijkscontracten, testamenten en gelijkaardige akten, vonnissen en arresten en openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen. Naast tal van concrete voorbeelden bevat het boek ook een handige verklarende woordenlijst. Op de website worden modelattesten, formulieren en oefeningen met oplossingen aangeboden voor de docenten die het handboek gebruiken.
Dit handboek is geschikt voor het hoger en het volwassenenonderwijs. Ook mensen die in de praktijk met registratierechten geconfronteerd worden, zullen in dit boek een grondige inleiding vinden.

Katrien Van Boxstael is onderzoeksassistent en docent aan de Hogeschool Gent en beleidsmedewerker bij het Vlaams Ministerie Financiën en Begroting. Wendy Hendrickx is fiscaal juriste en beleidsmedewerker Vlaams Ministerie Financiën en Begroting.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING (p. 1)

HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN (p. 17)

HOOFDSTUK 2. OPENBARE VERKOPINGEN VAN LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN (p. 135)

HOOFDSTUK 3. HUURCONTRACTEN VOOR ONROERENDE GOEDEREN (p. 163)

HOOFDSTUK 4. VESTIGING EN OVERDRACHT VAN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN (p. 179)

HOOFDSTUK 5. VERDELINGEN EN GELIJKGESTELDE OVERDRACHTEN (p. 199)

HOOFDSTUK 6. INBRENG IN BURGERLIJKE EN HANDELSVENNOOTSCHAPPEN (p. 225)

HOOFDSTUK 7. SCHENKINGEN (p. 253)

HOOFDSTUK 8. VEROORDELINGSRECHT EN TITELRECHT (p. 337)

HOOFDSTUK 9. HUWELIJKSCONTRACTEN, TESTAMENTEN EN GELIJKAARDIGE AKTEN (p. 363)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks