De managementvennootschap: uw 85 antwoorden

Op de eerste plaats worden de fiscale en sociale voordelen van de oprichting van een managementvennootschap besproken. Het boek gaat verder dieper in op een aantal juridische aandachtspunten in het kader van de oprichting en de werking van de managementvennootschap.
Auteur(s):
Lode Volckaerts, Stijn Rasschaert, Dirk Van Wal, Natalie Bastiaens, Steven Strobbe
Editor(s):
Rutger Van Boven
boek | verwacht | 2e editie
augustus 2017 | 400 blz.

Paperback
€ 52,-


ISBN 9789400006690

Inhoud

De geactualiseerde editie van het boek behandelt dezelfde thema’s als de eerste editie. Op de eerste plaats worden de fiscale en sociale voordelen van de oprichting van een managementvennootschap besproken. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de tariefverschillen in de personen- en de vennootschapsbelasting en bij het verschil in socialezekerheidsbijdragen in het werknemers- en het zelfstandigenstatuut, maar ook bij de verschillende technieken om vennootschapswinsten over te hevelen naar het privévermogen, de kosten die fiscaal ten laste kunnen worden gelegd van de managementvennootschap, en de sociale voordelen voor zaakvoerder of bestuurder.
Ook de btw- en boekhoudkundige verplichtingen komen aan bod.

Het boek gaat verder dieper in op een aantal juridische aandachtspunten in het kader van de oprichting en de werking van de managementvennootschap, zoals de vraag naar de ideale vennootschapsvorm, de problematiek van de deelname van beide echtgenoten aan de vennootschap, het aansprakelijkheidsregime dat geldt voor een zaakvoerder, bestuurder of oprichter, de voordelen en de valkuilen van een rekening-courant …
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de diverse investeringsmogelijkheden binnen de managementvennootschap.
Tot slot geeft het boek een overzicht van de opportuniteiten die de managementvennootschap kan bieden met het oog op de voorbereiding van uw pensioen of het beëindigen van uw beroepswerkzaamheden.

Daarnaast staat het boek uitgebreid stil bij de verschillende mogelijkheden die zich aandienen om de aandelen van de managementvennootschap te plannen naar de (minderjarige of gehandicapte) kinderen of naar andere personen toe, en dit al dan niet met behoud van controle over of inkomsten uit de vennootschap. Ook wordt nagegaan welke de procedure en de gevolgen zijn van de ontbinding van de vennootschap.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.