Coachen naar verandering

Coachen naar verandering is een praktisch boek voor de personal coach, de teamcoach en de coachende hulpverlener. In dit boek wordt de basis van het oplossingsgericht coachen helder beschreven. Het Brugse model wordt uitgebreid toegelicht en verduidelijkt dankzij de verschillende praktijkvoorbeelden.
Auteur(s):
Chris Van Dam
boek | verschenen | 1e editie
september 2015 | xviii + 166 blz.

Paperback
€ 24,-


ISBN 9789400006676


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 24,-

Inhoud

Coachen naar verandering is een praktisch boek voor de personal coach, de teamcoach en de coachende hulpverlener. Niet alleen professionele coaches, maar ook hulpverleners, opvoeders en leerkrachten die een meer coachende houding aannemen, ervaren dit boek als verrijkend en inspirerend.

In dit boek wordt de basis van het oplossingsgericht coachen helder beschreven. Het Brugse model wordt uitgebreid toegelicht en verduidelijkt dankzij de verschillende praktijkvoorbeelden. De uitnodigingen tot zelfreflectie bieden een meerwaarde voor de oplossingsgerichte coach die reeds vertrouwd is met dit denkkader.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL 1. INTRODUCTIE IN HET OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

DEEL 2. VAARDIGHEDEN VAN EEN OPLOSSINGSGERICHTE COACH

DEEL 3. HET BRUGSE MODEL … DE FLOW CHART

Inspiratiebronnen (p. 161)

Trefwoordenregister (p. 165)

Ook interessant voor u: