Btw actua 2016

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2016. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.
Auteur(s):
Marc Govers
boek | verschenen | 1e editie
februari 2017 | xiv + 332 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789400008168

Inhoud

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2016. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.
Inclusief de richtlijn inzake vouchers, de gewijzigde regeling voor kostendelende verenigingen, de definitieve wetgeving inzake het geregistreerd kassasysteem, het verstrengde standpunt inzake verkopen op afstand (webshops) en de toegeving inzake de bewijsvoering voor intracommunautaire levering (bestemmingsdocument).

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Inhoudstafel (p. 0)

Deel I. Wetgeving

Hoofdstuk 1. Europese aspecten (p. 1)

Hoofdstuk 2. Belgische aspecten (p. 73)

Deel II. Administratieve toelichtingen

Hoofdstuk 1. Circulaires (p. 129)

Hoofdstuk 2. Administratieve beslissingen, voorafgaande beslissingen, informaties en mededelingen (p. 133)

Hoofdstuk 3. Antwoorden op parlementaire vragen (p. 215)

Deel III. Rechtspraak

Hoofdstuk 1. Europees Hof van Justitie (p. 249)

Hoofdstuk 2. Belgische rechtspraak (p. 267)