Btw actua 2014

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2014. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.
Auteur(s):
Marc Govers
boek | verschenen | 1e editie
januari 2015 | xvi + 316 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789400005952

Inhoud

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2014. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen. Inclusief de gewijzigde regeling voor kleine ondernemingen, de nieuwe regels voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-btw-plichtigen, en de definitieve regeling inzake de opeisbaarheid van de btw bij voorschotfacturen

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. WETGEVING

1. EUROPESE ASPECTEN (p. 1)

2. BELGISCHE ASPECTEN (p. 23)

DEEL II. ADMINISTRATIEVE TOELICHTINGEN

1. AANSCHRIJVINGEN (p. 77)

2. ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN, VOORAFGAANDE BESLISSINGEN, INFORMATIES EN MEDEDELINGEN (p. 81)

3. ANTWOORDEN OP PARLEMENTAIRE VRAGEN (p. 203)

DEEL III. RECHTSPRAAK

1. EUROPEES HOF VAN JUSTITIE (p. 233)

2. BELGISCHE RECHTSPRAAK (p. 249)

Ook interessant voor u: