Btw actua 2013

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2013. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.
Auteur(s):
Marc Govers
boek | verschenen | 1e editie
januari 2014 | xviii + 270 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789400004795

Inhoud

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2013. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen. Inclusief de btw-plicht voor advocaten vanaf 2014, de verlenging van de overgangsregeling inzake de opeisbaarheid van de btw voor 2014, en de laatste commentaar inzake het recht op aftrek van gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen (o.a. bedrijfswagens).

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. WETGEVING

1. EUROPESE ASPECTEN (p. 1)

2. BELGISCHE ASPECTEN (p. 47)

DEEL II. ADMINISTRATIEVE TOELICHTINGEN

1. AANSCHRIJVINGEN (p. 105)

2. ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN, VOORAFGAANDE BESLISSINGEN, INFORMATIES EN MEDEDELINGEN (p. 113)

3. ANTWOORDEN OP PARLEMENTAIRE VRAGEN (p. 143)

DEEL III. RECHTSPRAAK

1. EUROPEES HOF VAN JUSTITIE (p. 201)

2. BELGISCHE RECHTSPRAAK (p. 227)

Ook interessant voor u: