Btw actua 2012

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2012. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.

Auteur(s):
Marc Govers
boek | verschenen | 1e editie
januari 2013 | xix + 344 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789400003743

Inhoud

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2012. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.
Inclusief de beschikbare informatie inzake de nieuwe factureringsregels vanaf 2013, alsook de forfaitaire berekeningswijze voor het recht op aftrek van gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen (o.a. de bedrijfswagens).

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Deel I : Wetgeving

1. EUROPESE ASPECTEN (p. 1)

2. BELGISCHE ASPECTEN (p. 31)

DEEL II: ADMINISTRATIEVE TOELICHTINGEN

1. AANSCHRIJVINGEN (p. 123)

2. ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN, VOORAFGAANDE BESLISSINGEN, INFORMATIES EN MEDEDELINGEN (p. 131)

3. ANTWOORDEN OP PARLEMENTAIRE VRAGEN (p. 191)

DEEL III : RECHTSPRAAK

1. EUROPEES HOF VAN JUSTITIE (p. 261)

2. BELGISCHE RECHTSPRAAK (p. 287)

Ook interessant voor u: