Diederik Bruloot

Bruloot

Diederik Bruloot is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Instituut Financieel Recht van de Universiteit Gent. Hij doceert de vakken Handelsrecht en Internationaal economisch recht (UGent, Faculteit Rechten), alsook de vakken Ondernemingsrecht en Handels- en economisch recht (UGent, Faculteit Economie). Zijn onderzoek situeert zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht.

Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten. Zijn doctoraatsproefschrift werd in 2014 gepubliceerd onder de titel “Vennootschapskapitaal en schuldeisers”.

Daarnaast is hij van het Instituut Financieel Recht, van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht en van het Interuniversitair Centrum Consument en Recht.

Andere publicaties van deze auteur