Intersentia is uitgever van professionele, wetenschappelijke en educatieve referentiewerken
in boekvorm, digitaal of toegepast in gebruiksvriendelijke software
Professioneel
Professioneel
Actueel

Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap

Dit boek is een onmisbare wegwijzer in het vernieuwde gerechtelijke landschap zoals dat eruitziet na 1 september 2014. Het geeft een overzicht van de nieuwe rechterlijke organisatie en de bevoegdheden van de rechtscolleges.

Meer informatie

 

 

Academisch
Professioneel
Bekroond! 

Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen 

Bekroond met de Pierre Coppens-Prijs
Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging.
 

Meer informatie
 

 
Hoger Onderwijs
Professioneel
Verschijnt binnenkort!  

Douane en accijnzen toegepast

Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt. Na een bespreking van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen en verschillende douaneregelingen aangehaald bij invoer en uitvoer.

Meer informatie